Yunanistan Ziyareti
Anasayfa  /  Ziyaret Edilebilecek Yerler /  Doğa  /  Fauna

Fauna (Direy)

Yunan Faunası, coğrafi konumu ve zengin yatay ve dikey bölümleme ve sunduğu geniş habitatlar nedeniyle Avrupa standartları için fazlasıyla zengindir. Bu zenginliğin ana unsurunu artan endemizm ve çoğu hayvan gruplarının coğrafi farklılaşması oluşturmaktadır. Böylece, Yunan topraklarında sayısız kara ve su faunasına rastlanmaktadır. Diğer taraftan belirli çevreye göre ılıman, deniz, göl veya ırmak faunası ayırt edilmektedir. 1.200’ü aşkın omurgalı ve 30.000’e yakın omurgasız hayvan türü tanımlanmıştır.

Endemizm’in yaklaşık %25’lere vardığı, yaklaşık 50.000 tür hayvanın var olduğu tahmin edilmektedir. Bu türlerin çoğunluğu, fazlasıyla bilgi eksikliği bulunan böceklerdir. Yunanistan’da bulunun çok sayıdaki mağara (yaklaşık 10.000), endemizm açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bunlardan sadece birkaç yüzü fauna açısından incelenebilmiştir. Toplanan az sayıdaki veriden hemen hemen her mağarada Yunanistan’ın endemiklerinden bazı taksonların var olduğu ortaya çıkmaktadır.

Onlarca flora ve fauna koruma bölgesi, 92/43 sayılı Topluluk yönergesine istinaden doğal habitatların, vahşi faunanın ve doğal floranın korunması ile alakalı Natura 2000 Avrupa ağında yer almaktadır. Yaklaşık 234 tane habitat bölgesinden bahsedilmektedir. Bunlar arasında 79/409 sayılı Topluluk yönergesine istinaden, yabani kuşların korunması ile alakalı 52 adet özel koruma bölgesi de yer almaktadır. Yasa tarafından koruma altın alınmış türler sayıca göreceli olarak azdır (700 hayvan türü ve 900 bitki türü) ve aslında bunların çok azı için aktif olarak koruma önlemleri alınmıştır.


Boz Ayı (Ursus arctos)
Akdeniz Foku (Monachus monachus)
Adi Deniz Kaplumbağası (Caretta-Caretta)
Yunuslar


www.visitgreece-tr.org Yunanistan Turizm Kurumu’nun resmî internet sitesi olup, Yunanistan’daki turistik destinasyonlar, aktiviteler, etkinlikler ve daha birçok konu hakkında çok sayıda bilgi içermektedir.

Tüm Hakları Saklıdır. Yunanistan Turizm Kurumu © 2016.