Yunanistan Ziyareti
Anasayfa  /  Yunanistan  /  Kültür

Kültür

Bir grup insanın maddi ve manevi kazanımlarının toplamı o topluluğun kültürünü oluşturmaktadır. Kültür ve sanat iç içe geçmiş iki kavramdır, zira sanat her dönemde kültürün karakteristik ifadesi olmuştur. Mimari, heykel, seramik, dokuma, müzik, kuyum, resim gibi sanat dallarının, tarih öncesi çağlardan bu yana birçok medeniyetin gelişim gösterdiği Yunan topraklarında uzun soluklu bir geleneği bulunmaktadır.

Günümüzde Yunanistan’da Paleolitik döneme ilişkin az sayıda unsur var olsa da onu izleyen Neolitik dönem (M.Ö.7.-4. binyıl) ve kültürü ile alakalı özellikle Teselya ve Makedonya gibi bölgelerde hatırı sayılır miktarda öğeye rastlanmıştır.

Tunç Çağı’nda (yaklaşık olarak M.Ö. 3000-1150) Kuzeydoğu Ege’de, Kikladlar’da (ayırt edici özelliği büyük ölçülerde mermer heykeller), Girit’te ve anakara Yunanistan’da etkileyici başarılara sahip medeniyetler gelişmiştir. Anılan son iki bölgede 2. binyıl süresince büyük gelişim sergileyen Minos ve Miken uygarlıkları, Yunan topraklarının ilk büyük uygarlıkları kabul edilmektedir. Bu medeniyetlerin etkileyici ve tipik özelliklerini taşıyan eserlerin başında mimari kalıntılar (örneğin saraylar) ve bunların yanında seramik, taş oyma (taş çanak, taş mühürler), metal (gemiler, silahlar), kuyum ve boyama (duvar resimleri) eserleri gelmektedir.

Tarih çağları boyunca, Geometrik (M.Ö. 9.-7. yüzyıllar) ve Arkaik (M.Ö. 7.-6. yüzyıllar) dönem medeniyetleri, Klasik dönem (M.Ö. 5.-4. yüzyıllar) medeniyetinin öncüleri kabul edilmektedir. İdeal orantılardaki ve mükemmel güzellikteki klasik sanat eserleri, dönemlerinin felsefi ülkülerini yansıtmışlar ve M.S. 15. yüzyıldaki Avrupa Rönesans’ına model teşkil etmişlerdir.

Yunan medeniyeti, takip eden Helenistik (M.Ö. 3.-1. yüzyıllar) ve Roma (M.Ö. 1.-M.S. 3. yüzyıllar) dönemlerinde sırasıyla büyük krallıklar etrafında ve bir imparatorluk olarak gelişim göstermiştir.

Yunan medeniyeti erken, orta ve geç Bizans dönemlerinde (M.S. 4.-15. yüzyıllar) bir imparatorluk içerisinde gelişmiştir. Son yılların medeniyeti ise Osmanlı hâkimiyetinin ve 1821 devrimi sonrası yeni Yunan devletinin ilk adımlarının izlerini taşımaktadır.

Ülke genelinde, arkeolojik alanlara, müzelere ve anıtlar gerçekleştirilecek bir ziyaret, tarih öncesi çağlardan modern zamanlara kadar, Yunan topraklarındaki uygarlıkların ve güzel sanatlarda ve teknolojideki başarılarının canlı bir resmini sunmaktadır.

Yunan halkının geleneksel mirası, önceki kuşakların miras bıraktığı, müzik, dans, şiir, tiyatroyla dolup taşan maddi ve manevi bırakıtların toplamı, günlük alışkanlıklar, bayramlar ile kültürel derneklerin ve halk ve folklor müzelerinin içinden kuşaktan kuşağa aktarılarak korunmaktadır.


www.visitgreece-tr.org Yunanistan Turizm Kurumu’nun resmî internet sitesi olup, Yunanistan’daki turistik destinasyonlar, aktiviteler, etkinlikler ve daha birçok konu hakkında çok sayıda bilgi içermektedir.

Tüm Hakları Saklıdır. Yunanistan Turizm Kurumu © 2016.